Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta | Pöytäkirja 02.11.2016 | Avaa haku
 

Asianro 785/02.05.02/2016

§ 181

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman hankesuunnitelma

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 21.9.2016 § 149

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman valmistelu

Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg:

Hallituksen kärkihankkeen ”Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman” valtionavustusten haku on avattu. Hakuaikaa on 4. marraskuuta 2016 saakka. Palveluiden uudistamiseen on varattu yhteensä noin 20 miljoonaa euroa.

 

Valtionavustus on osa kärkihankkeen maakunnille tarjoamaa muutoksen tukea. Valtionavustusta voi hakea hankkeille, jotka edistävät muutosohjelman tavoitteita ja kohdistuvat yhteen tai useampaan seuraavista kehittämiskokonaisuuksista:

 

1.     Toimintakulttuurin muutos

2.     Matalan kynnyksen palveluiden kehittäminen

* Perhekeskustoimintamalli

* Varhaiskasvatus, koulu ja oppilaitos lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukena

3.     Erityis- ja vaativimman tason palveluiden kehittäminen

 

Tarkoitus on, että jokaisesta maakunnasta sekä pääkaupunkiseudulta tulisi kärkihankkeelle yksi hankekonsortion laatima valtionavustushakemus (19 hankekokonaisuutta). Hankekonsortion on oltava monitoimijainen. Se voi koostua kunnista tai kuntayhtymistä, järjestöistä, seurakunnista ja yrityksistä. Kehittämisen on ylitettävä hallinnonalojen rajat.

 

Myös lapset, nuoret ja vanhemmat on otettava mukaan kehittämistyöhön. Monipuolisuus ja innovatiivisuus lasten, nuorten ja vanhempien osallistumisessa katsotaan hankesuunnitelmalle eduksi.

 

Rahoituksen hakuaika on 1.9. – 4.11.2016. Päätökset tehdään loppuvuoden 2016 aikana ja kokeilut alkavat vuoden 2017 alusta.

 

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveysjohtajien kokouksessa on 8.9.2016 päätetty, että Raisio ottaisi vetovastuun lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman kärkihankkeen valmistelusta Varsinais-Suomessa. Jokaiseen maakuntaan on tarkoitus palkata valtion rahoituksella muutosagentti viemään muutosta läpi.

 

 

Päätösehdotus                         Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

1.     Sosiaali- ja terveyspalveluiden lautakunta päättää, että Raision sosiaali- ja terveyskeskus ottaa valmisteluvastuun Varsinais-Suomen lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman valmistelusta Varsinais-Suomessa sillä edellytyksellä, että muutosagentti palkataan Raision kaupungin palvelukseen

2.     Valtuuttaa sosiaali- ja terveyskeskuksen esittämään tarvittavat vakanssiesitykset kaupunginhallituksen konsernijaostolle

3.     Esittää maakunnan kunnille, että ne valtuuttavat Raision valmistelemaan kärkihankehakemuksen koskien lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman kärkihanketta.

 

Päätös                                        Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

 

Sosiaali- ja terveyspalveluiden lautakunta 2.11.2016

 

Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg ja perhepalvelujen johtaja Mikko Hulkkonen:

 

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa on valmisteltu laajasti yhteistyössä maakuntien kuntien kanssa. Pykälän liitteenä on muutosohjelman hankesuunnitelma ja budjetti.

 

 

 

Liitteet

1

LAPE Varsinais-Suomen hankesuunnitelma

 

2

Hankkeen menot ja rahoitus

 

3

Kuntaosuus 2017

 

4

Kuntaosuus 2018

 

 

Päätösehdotus                        Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg

 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta päättää:

 

1)     Hyväksyä lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman hankesuunnitelman ja -budjetin

2)     Valtuuttaa sosiaali- ja terveyskeskuksen jättämään hankehakemuksen Sosiaali- ja terveysministeriöön

3)     Lähettää hankesuunnitelman ja -budjetin edelleen hyväksyttäviksi Varsinais-Suomen kuntiin

4)     Oikeuttaa sosiaali- ja terveyskeskuksen tekemään hankesuunnitelmaan vähäisiä sisällöllisiä muutoksia ja täydentämään hankesuunnitelmaa kuitenkin niin, että hankkeen kokonaisbudjetti ei kasva.

 

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan heti.

 

 

 

Päätös                                       

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

 

Pöytäkirja tämän asian osalta tarkastettiin heti.

 

 

 

Tiedoksi

 

Varsinais-Suomen kunnat

 

 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö

 

 

 

 Poistuminen | Toimielimet | Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta | Pöytäkirja 02.11.2016 | Avaa haku